@>>>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Advertisements

@>>> นำเสนอ Presentation 4 ภาษา

ผลสำเร็จจากการเรียนเรียนภาษาต่างๆ ที่ทางโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  ได้เปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาที่แท้จริง   ภาษาจีน  ภาษาพม่า  และภาษาไทย ทำให้นักเรียนนำความรู้มาใช้ในการนำเสนอประวัติโรงเรียน ในรูปแบบ Presentation   บรรยายสดแต่ละสไลด์ แต่ละภาษาสลับกัน  เพื่อให้กรรมการประเมินภายนอกรอบ 3  ได้เห็นศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน  เป็นที่น่าภูมิใจมากนักเรียนทั้ง 4  คน. ยอดเยี่ยมมากๆๆ

20150122_154651-1 20150122_154651IMG_219743170493664IMG_219668952724920IMG_219692679997014 IMG_219677848581050

@>>> ผลงาน…สุดเจ๋ง Brandon Penrod

                                  การเรียนรู้ไร้พรมแดน  ไม่ว่าต่างภาษา  ต่างวัฒนธรรม คนทุกคนสามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่  ทุกเวลาเช่นเดียวกับ Brandon Penrod  นักเรียนแลกเปลี่ยน  AFS   ชาวอเมริกา
เป็นเด็กที่ฉลาด  มีวินัย   ชอบเมืองไทยชอบเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเป็นไทย  รวมถึง
ศิลปะที่เป็นไทย ๆ  เลยขอเรียนงานเขียนสีลวดลายฯ
นี้เป็นงานชิ้นที่สองที่เรียนเป็นการเพ้นท์กระจกเขียนลายเส้นสวยมากเลือกแบบ
และออกแบบด้วยตนเองใช้เวลาทำงานชิ้นนี้  เขียนลายเส้น  2 ชั่วโมงลงสีอีก 2  โมง
งานเสร็จเรียบร้อย  ฝีมือไม่แพ้เด็กไทยเลยนำภาพมาฝาก………..ให้ชมค่ะ

20150112_090535 20150112_090542 20150112_100845_2 20150112_101721 20150112_101726 20150114_101622 20150114_110444 20150114_110449 20150114_110513