ประวัติ

IMG_047711111111

ครูนงเยาว์  วรรณดี  

ตำแหน่ง  ครู  คศ. 3   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 

ประวัติการศึกษา    

ระดับ  ปริญญาตรี  (ค.บ.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

ระดับ  ปริญญาโท  (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วิสัยทัศน์

            ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้  แก่ผู้เรียนในหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา

สนองนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน

ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย  และความเป็นสากล

 

หลักยึดการปฎิบัติงาน

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ตัวท่านเอง  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

…พระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก

Advertisements

2 thoughts on “ประวัติ

  1. กล้วยไม้ของคุณครูสวยทุกต้น คุณครูปลูกกล้วยไม้ได้งามมาก ๆ ดิฉันเพิ่งมาสนใจปลูกกล้วยไม้ได้ประมาณ 6-7 เดือนนี้เอง ชอบดูเว็บไซด์ของคุณครูมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s